Laura also answered this question with: "Wydaję mi się, że miłą"