’s Profile Photo
Albulena also answered this question with: "Ish kon nese i kish perngja motres tone."
fenioukoapostolopoulou’s Profile Photo
τιποτα@fenioukoapostolopoulou
Berivan_61’s Profile Photo
Berivan@Berivan_61
yummyz’s Profile Photo
yummyz@yummyz
dinasenaj3’s Profile Photo
EL.@dinasenaj3