Рухийе Мехдизаде also answered this question with: "Məqsəd qoyub həmin məqsədə çatmağa çalışanlardan"

The answer hasn’t got any rewards yet.