Thật hết nói nổi Nàng -'- Rồi ta sẽ lục đc hết ảnh của nàng *cười gian* #Cún

cứ tự nhiên, không cản à :]