Ask @amal__224:

احكي?؛

hay_ii’s Profile Photoهيـا الدوسَريঔ.
١:تمسك بالشخص إللي ياخُذك معاه لفُوق إللي يرفع من شأنك مايقلله إللي يدعمك ويوقف معاك,لأن إحنا بمُجتمع كثر فيه الحسد.
٢:تمسك بالشخص إللي يرفع صُوته عليك والسبب نصيحه لأنه في النهاية يحبك.
٣:تمسك بالشخص إللي إنت معاه تكُون على أكمل وجهه في عفويتك سواء في جلستك أو ضحكتك أو حتى كلامك.
٤:تمسك بالشخص إللي يضحكك من قلبك من جوات وأعماق قلبك لأن إحنا في مُجتمع كثرو فية النفسيات.
٥:تمسك بالشخص إللي يجي يشكيلك منك لك مُو يروح للناس وينشر غسيلك.
٦:تمسك بالشخص إللي يحترمك سوا يكرهك أو يحبك يكفي إنُو إحترمك.
٧:تمسك بالشخص إللي يوقف معاك في حزنك قبل فرحك,إللي طيحتك من طيحته.
٨:تمسك بالشخص إللي يوجهك ويعلمك الصح من الغلط لأن إحنا في مُتجتمع كثرة فيه الحُريات وكُل واحد على كيفه.

View more

-

Noudz_20’s Profile Photoالعنود عبدالعزيز ঔ.
ليـش تـبكي وكِـنت تشـاهِـق!!
..:خـايف!
- من ايـش خـايّف انـت؟
..:خـايف مِـن الـبُعد والمـسافـات،خـايف أصحـى مـالقـى مِـنك شــي،خـايف مِـن يـوم يُـمر مِـن دونـك!!
-وتـبكي عـشّان كِـذا؟...
..:شُـعور يـخوّف والله!!
-من جِـدك خـايف أتـركك وأروح؟
..:واللـه خايـف بـقوّا
-اتعب وانا اقُـول مو تاركك!..
..:مـو قـادِر انـا اخـاف تـروح..
-لاتـخاف انا لِـك عُـمر ودهـر..
-مَ أخـليك اذا عـرفت إجـابه سـؤالي ذا.؟
..:ويّـن!!
-شـكثّر مَـحبتك لّـي؟
..:كـثر وجـع غـيرتي عـليك،كـثر مـابكـيت خـوف مِـن إن تـروح وتـخليني،كـثر ما دعـيت ربـي يعـمي عـيون الـناس عـنك،كـثر اهـتمامي وخـوفي،كـثر هـواشنا وزعـلنا،كـثر فـرحتي بالـصدفه اللـي جـابتِك لـي،كـثر ما ضـحكنا سـوا،كـثر مَ انـا ابـي اشـيل عـنك هـمومك وتـعبك،كـثر مَ افـكر فـيك قـبل مَ افـكر بـنفسي؟،احـبك اكـثر مِـن نفـسي،كِـل هـاذا وتـسالنـي شـكثر؟..
-لاتتـوقع بـخليك وأنـت تـحبني هـالقد..!
-مـاخليـك وأنـت مَ قـصرت بـ حـقي لـو مـره مَ خـليك وانـت اقـرب لـي مِـن نفـسي....
لـِ . الدوسِري٩٩.|iiiix.08

View more

Next