Ask @angeltnh7:

😞😞 mqh mập mờ

Nếu đã là mập mờ thì ta chẳng có quyền gì để đòi hỏi cả và khi ng đó lạnh nhạt ko muốn nhắn thì họ không câdn bạn nữa đâu :(

View more

+1 answer in: “Hôm 7-3 e ib với a, a tl lạnh nhạt e... e k ib nữa. Hôm 8-3 e đợi tin của a gửi đến e... nhưng đợi cũng là đợi, k đc gì. Cho đến hôm nay 10-3, cả 2 vẫn chẳng ib gì với nhau... e k hiểu rốt cục là ntn??? :((”