Ask @anhdolly123:

Con trai các cậu có thích con gái chủ đọng không :))

Nếu có thì cũng đừng chủ động quá nhiều cậu ơi. Khi cậu chủ động quá nhiều, tức là cậu yêu người ta nhiều hơn á. Thì những ngày đầu có thể là người ta sẽ thương cậu yêu cậu nhiều đi. Nhưng mà về sau á người ta biết cậu thương người ta nhiều thì người ta sẽ không trân trọng mình nữa đâu và từ từ người ta sẽ mất đi cảm giác với mình. Rồi người đau khổ nhất cũng là mình mà thôi. :3

View more

+1 answer Read more
Next