@anwastaken

anwastaken

What others replied to:

lỡ thích 1 đứa nhưng nó biết mình thích nó và né mình như né tà thì phải làm sao?

show all (18)

Thì đừng thích nữa, định luật chạy tình tình theo theo tình tình chạy đấy. Không lỡ nó biến luôn rồi thì còn đầy người, buồn làm gì, tiếc làm gì
Thôi xong, bị né rồi thì đồng nghĩa người ta ko yêu b nên không muốn gieo hy vọng thui
H chắc chỉ cố bỏ người ta thôi chứ ko biết làm sao nữa :((
có lẽ b ấy thấy ngại chăng? nếu đã như thế b có thể hạn chế tiếp xúc hay gặp mặt b ấy, có 1 lý do nào đó khiến ng b kia có chút dè chừng với b
=))) hmm nó né như né tà thì chịu r bất đắc dĩ phải hạn chế tiếp xúc lại k khéo nó đi đồn đại tùm lum mất
1 là lạc mềm buộc chặt giả vờ là mình không thích nó nữa quay sang thích đứa khác xem phản ứng của nó
2 là tìm hẳn đối tượng mới

Language: English