@anwastaken

anwastaken

What others replied to:

Êk tao lỡ thích thầm bạn thân 8 năm, nhưng nó bia đia tao cũng bia đia giờ sao bây

show all (20)

Ý là cả 2 người đồng giới tính đúng không, nếu vậy thì thử mạnh dạn nói ra xem. Được thì ăn cả còn ngã thì ăn l, vậy thôi=))))

Language: English