▪️kód 23x8z ▪️

✨ARMY rpg #2✨
✨ ú č a s t n í c i
▪️Tayllar Lightwood
( @MyArmy_rpg )
▪️Charles Porter
( @cametoprotect )

✨c í l
▪️ukrást plány základny Prvních

✨p o p i s m i s e
Naše základna je obrovská. Desítky chodeb a místností, některé důležité, některé méně. Útok se zdá být mnohem snazší, když máte všechny kouty přečtené skrz naskrz a přesně víte, kam zamířit, abyste ublížili nejvíce.
Úkolem téhle mise je nepozorovaně proklouznout do základny Prvních, do kanceláře číslo 13, a najít tmavě šedou zašlou složku. Víc nepotřebujete, tohle znamená značný krok k vítězství.

The answer hasn’t got any rewards yet.