▪️kód 24i8q▪️

✨ARMY rpg #2✨
✨ ú č a s t n í c i
▪️Phoenix Blakely
( @phoenixblakely )
▪️Juliet Abigail Smith
( @JulietAbigailsmith )

✨ c í l
▪️ukrást zbraně ze skladu Prvních

✨ p o p i s m i s e
Všichni víme, že strategie nám dokáže zajistit slušnou část vítězství. Ale tohle není jen dětská skládačka, tady teče krev proudem. A pokud chceš nepřítele připravit o obě ruce, seber mu zbraň. Tak to udělejte. Dostaňte se nepozorovaně do skladu Prvních a seberte co nejvíce zbraní.

The answer hasn’t got any rewards yet.