@artisticmisery

⠀⊰⠀ᴸ̲ᴱ̲ ᴾ̲ᴱ̲ᴿ̲ᴱ⠀⁎⠀⊱⠀╱⠀ℬ .⠀

Ask @artisticmisery

Sort by:

LatestTop⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ᴹ̲ᴼ̲ᴺ̲ ᴬ̲ᴹ̲ᴼ̲ᵁ̲ᴿ⠀╱⠀ @BELLA_RVBIA ⠀ ⁎⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ﹠⠀²⁰.⠀FINALE : https://jpst.it/2RDuY ⠀⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⋆⠀▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ lights go down in the moment we're ʟᴏsᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ and found ,⠀i just wanna be by your side
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀if these wings ᴄᴏᴜʟᴅ fly

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⊰⠀ce n'est certainement pas la fin .⠀⊱

ᴹᴼᴺ ᴬᴹᴼᵁᴿ BELLARVBIA  

 FINALE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘ ⠀⠀Hello ! @SHALLOWBREATHING ⠀ ⠀ ’

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2SyBj ⠀⊰ ⠀PART 002⠀⠀ ⠀ ⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And⠀if⠀I⠀only⠀could⠀I'd⠀make⠀a⠀deal
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ with ⠀ God⠀⠀and⠀⠀I'd⠀⠀get⠀⠀him⠀⠀to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ s w a p⠀o u r⠀p l a c e s⠀,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀b e⠀r u n n i n g⠀u p⠀t h a t⠀r o a d⠀
Hello  SHALLOWBREATHING

ᴳ͟ᵛ͟ᵉ͟ʳ͟ⁿ͟ˢ͟ᵉ͟ʸ͟ ⠀╱⠀₊ * ⊰⠀Show me your cottage moodboard.⠀ꕤ*.

ᴳᵛᵉʳⁿˢᵉʸ   Show me your cottage moodboardꕤ

Related users

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ My dearest⠀ @BELLA_RVBIA ⠀⠀⠀ ’

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_16 ⠀ ⠀⠀⤾
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_18 ⠀ ⠀⠀⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I ⠀ don't ⠀⠀wanna ⠀⠀let ⠀⠀you ⠀⠀down
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So⠀promise⠀you⠀won't⠀let⠀me⠀ᴅʀᴏᴡɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M y ⠀c u r r e n t ⠀s t a t e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀ s ⠀⠀h ⠀e ⠀a ⠀v ⠀y ⠀.

My dearest BELLARVBIA

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #GVERNSEY⠀ zaprasza ⠀chętnych! ⠀⠀ ⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Razem⠀ z⠀ @BELLA_RVBIA ⠀ chcieliśmy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ serdecznie⠀⠀zaprosić⠀ ⠀do ⠀ autorskiej
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ grupki.⠀Akcja toczy się w Guernsey;⠀nie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ możemy⠀ zaoferować ⠀ pościgów ⠀oraz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ wybuchów,⠀ale⠀jeśli⠀ macie⠀ ochotę na
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ wypoczynek ⠀ w ⠀ przyjemnej,⠀⠀ ciepłej
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ atmosferze, trafiliście dobrze.⠀Każdy jest
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ u nas mile widziany. ⠀Więcej ⠀ informacji
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ znajdziecie tu:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://tinyurl.com/hxxme

GVERNSEY zaprasza chętnych

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YOU SHOULD BE LOVING SOMEONE⠀ ⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ One look, ⠀ dark room meant just for you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Time moved too fast, ⠀⠀ you play it back
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Buttons on a coat, ⠀⠀⠀ light-hearted joke
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ No proof, ⠀ not much, ⠀ you saw enough

YOU SHOULD BE LOVING SOMEONE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ My dearest⠀ @BELLA_RVBIA ⠀⠀⠀ ’

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_14 ⠀ ⠀⠀⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Too ɢᴏᴏᴅ to be true⠀ &⠀that's what I fear
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Like⠀⠀what⠀⠀if⠀⠀you⠀⠀left ⠀me ⠀here
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ a n d⠀I⠀f i l l⠀t h e⠀f l o o r⠀w i t h
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ m y ⠀s e q u i n ⠀t e a r s ?

My dearest BELLARVBIA

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ My dearest⠀ @BELLA_RVBIA ⠀⠀⠀ ’

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_10 ⠀ ⠀⠀⤾
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_12 ⠀ ⠀⠀⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Anywhere, I⠀would⠀have⠀followed⠀you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And⠀ ⠀I ⠀⠀will⠀⠀sᴛᴜᴍʙʟᴇ⠀⠀and⠀⠀ ғᴀʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I ' m ⠀s t i l l ⠀l e a r n i n g⠀t o⠀l o v e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀J u s t ⠀s t a r t i n g ⠀t o ⠀c r a w l .

My dearest BELLARVBIA

Hi, handsome. ♡

BELLA_RVBIA’s Profile Photogold rush kid. ⋆ ₊ *:・
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ My beautiful, talented, caring,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ amazing, stunning & smart pumpkin!⠀♡⠀’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Other eyes see the stars up⠀ in the skies
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But for me they⠀shine⠀within your eyes .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ As the trees reach ⠀ for the stars⠀ above
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So my arms ⠀reach out ⠀to you for love .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ~⠀ Thank u for everything. (uωu人)

Hi handsome

❝ ❅ ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ #¹ [⠀ᵛ͟ᶤ͟ᵈ͟ᵃ͟ ᵘ͟ʳ͟ᵇ͟ᵃ͟ᶰ͟ᵃ͟ ᵉ͟ᵈ͟ᶤ͟ᵗ͟ᶤ͟ᵒ͟ᶰ⠀] 〃 https://tiny.pl/98hwl // https://tiny.pl/98hw4〃 Co by wszyscy zobaczyli gdybyś włączył teraz aparat w telefonie? Uzupełnij template i pochwal się ostatnią wstawioną rzeczą na story!

vida_urb4na_rp’s Profile Photo❅⠀──⠀VIDA⠀URBANA⠀≼ rp ≽
ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ  ᵛᶤᵈᵃ ᵘʳᵇᵃᶰᵃ ᵉᵈᶤᵗᶤᵒᶰ  httpstinypl98hwl   httpstinypl98hw4 Co by wszyscy

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ My dearest⠀ @BELLA_RVBIA ⠀⠀⠀ ’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_06 ⠀⠀⠀⤾
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_08 ⠀⠀⠀⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Little star, ⠀feels like you fell ʀɪɢʜᴛ ᴏɴ my
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ head. ⠀Gave ⠀you ⠀ᴀᴡᴀʏ ⠀to⠀the⠀wind
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀h o p e⠀i t⠀w a s⠀w o r t h⠀i t
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i n ⠀t h e⠀ e n d .

My dearest BELLARVBIA

•⠀❪ do autora ❫⠀⁏⠀wizerunek Twojej postaci, gdyby była płci przeciwnej.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀsᴛᴏɴɪsʜɪɴɢ Victoria Pedretti as⠀⠀⠀⠀⠀ ⤾
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰ ⠀⠀ ℬeverly⠀‘⠀ℬevvie⠀’⠀ℱowler ⠀ ⠀ ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*
do autora wizerunek Twojej postaci gdyby była płci przeciwnej

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ My dearest⠀ @BELLA_RVBIA ⠀⠀⠀ ’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_04 ⠀⠀⠀⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Found ⠀ myself ⠀ on ⠀ Spencer's ⠀ Butte
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Traced ⠀your ⠀sʜᴀᴅᴏᴡ ⠀with ⠀my ⠀shoe
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I ' m ⠀j u s t ⠀a⠀ g h o s t ⠀y o u
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀w a l k⠀ r i g h t ⠀t h r o u g h .

My dearest BELLARVBIA

•⠀❪ do postaci ❫⠀⁏⠀co oznacza Twoje imię?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ ℬ⠀o⠀b⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀m⠀e⠀a⠀n⠀s⠀⠀⠀ ’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀famed, ⠀⠀⠀bright; ⠀⠀ sʜɪɴɪɴɢ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ odautorsko: ⠀⠀⠀⠀ Imię wybrane czystym
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ przypadkiem, ⠀ a jednak pasuje do mojej
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ postaci ⠀⠀⠀idealnie. ⠀⠀⠀ Przeznaczenie!

do postaci co oznacza Twoje imię

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ My dearest⠀ @BELLA_RVBIA ⠀⠀⠀ ’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SXUVENIRS_02 ⠀⠀⠀⤾

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I ⠀have ⠀ ᴄʟɪᴍʙᴇᴅ ⠀ highest ⠀ mountains
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀⠀have⠀⠀run⠀⠀through ⠀⠀the ⠀⠀fields
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O ⠀n ⠀l ⠀y ⠀⠀⠀t⠀o⠀⠀ ⠀b⠀e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ w i t h ⠀y o u .

My dearest BELLARVBIA

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘⠀⠀⠀ And I can go anywhere I want⠀⠀⠀ ’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Anywhere ⠀I ⠀want,⠀⠀just ⠀not ⠀home .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *:・゚✧*:・゚✧ .・゜゜・*:・゚✧*・*:・゚✧*
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And ⠀ y⠀o⠀u ⠀ can⠀aim⠀for⠀my⠀heart ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ g⠀o ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ f⠀o⠀r ⠀⠀⠀⠀ʙ ⠀ʟ⠀ ᴏ ⠀ᴏ ⠀ᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But you would still miss me...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ in your bones.

And I can go anywhere I want

Language: English