Łukasz Perzyna also answered this question with: "raczej tak. ale zależy z kim."