แสดงความจริงใจของคุณผ่านทางการให้ทิป!

askfm’s Profile PhotoASKfm
ให้เหรียญแก่ทุกคนที่คุณชอบ คุณสามารถซื้อเหรียญได้มากมายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ได้ในราคาที่ย่อมเยา ที่นี่:askfm://screen/earn
โบนัส: ในบรรดาผู้ที่ซื้อเหรียญตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 16 กุมภาพันธ์ เราจะให้รางวัลการโปรโมตบนอินสตาแกรมสำหรับผู้ชมอาสเกอร์ 84,000 ราย คุณอยากเป็นที่รู้จักไหม?
เพียงแค่ซื้อเหรียญ
แสดงความจรงใจของคณผานทางการใหทป
❤️ Likes
show all
calvinxnatan’s Profile Photo vilym77’s Profile Photo ferrar2’s Profile Photo huytruong6’s Profile Photo vezhnovets’s Profile Photo nucikoo29184614’s Profile Photo Renatomoazul’s Profile Photo Saadk426’s Profile Photo Cristi2010’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
Zqn_05’s Profile Photo alyssonzurcmann’s Profile Photo bemyplaifxn’s Profile Photo NCTZEN6820’s Profile Photo bookingphanvanbang4228’s Profile Photo

Latest answers from ASKfm

Answer all the questions in the post and get a chance to win 1000 coins

askfm’s Profile PhotoASKfm
1. Why do you use ASK.fm?
Options: As a time-filler // I look for friends or mates // Just used to it
2. How often do you use ASK.fm?
Options: Every day // Once a month // When I get some answers // When I get push notifications // I don’t remember when was the last time
3. How much time do you spend on ASK.fm compared to other social media?
Options: Less than 10% // 10-30% // More than any other
4. Can you imagine life without ASK.fm?
Options: Yes, easily // No, it’s a vital part of my life // It’d be unpleasant, but I’d find another network
5. When do you answer questions on ASK.fm?
Options: Never // If it is a question from the person I want to interact with // If it is a direct question // Every time I see an interesting question
6. When do you ask questions on ASK.fm?
Options: Never // If I want to get more followers // Every time I need a piece of advice // A day without a question is a wasted day

View more

+ 10000 💬 messages

read all

Spring ASKfm update (for Android)

askfm’s Profile PhotoASKfm
Now you can add a photo to your question. 📸
Just upload an image when you write your question to people around or to friends.
Chatting in ASKfm is becoming even more interesting!
For now, the feature is available for Android users.
iOS and Desktop users stay tuned for alerts
How do you like the update?! 👇
Spring ASKfm update for Android

+ 27 💬 messages

read all

Subscription is 7 nice bonuses.

askfm’s Profile PhotoASKfm
👉 1000 coins every week, profile upgrade, exclusive crown, promo for your account, private chats and no ads!
WHAT COULD BE BETTER?! This week only, an additional 8th bonus: a chance to win 20,000 coins.
Activate any subscription from April 26 to May 1 and already on the May 3 we will randomly choose the lucky one who will receive 20,000 coins.
The results will be on Instagram: instagram.com/askfm
Subscription is 7 nice bonuses

+ 10 💬 messages

read all

April 13th is the day of the benefactor! Our applause to everyone who helps people selflessly!

askfm’s Profile PhotoASKfm
ASKfm also has such Robin Hoods. They buy coins and often give them away to the most interesting posts.
IF YOU WANT TO GET PR ON THE OFFICIAL ASKfm INSTAGRAM, AS APRIL'S MAIN BENEFACTOR:
1. From April 11 to April 14, buy any package of coins
2. Give some of the coins to other people
On April 15, we will randomly select someone who will receive a mention in our instagram account and we will double their purchased coins!
April 13th is the day of the benefactor Our applause to everyone who helps

+ 310 💬 messages

read all

We believe questions and answers are the essential building blocks of conversation. There is not much left in Russia, where people can still communicate freely.

askfm’s Profile PhotoASKfm
Since the beginning of the Russian invasion, there were more 1.5M questions already sent, related to the events in Ukraine. Anonymous messaging opportunity allows people to express they opinion freely without fear of being imprisonment of up to 15 years.
We believe questions and answers are the essential building blocks of

+ 53 💬 messages

read all

Let's celebrate today as a day of friendship! We want to find cool guys for whom we will do PR on our Instagram account for 84,000 users. Maybe you can become a star after this?

askfm’s Profile PhotoASKfm
To participate in the contest: buy any package of coins askfm://screen/earn from March 22 to 24 and make sure that your instagram nickname is written in your ASKfm account.
Already on March 25, we will randomly select 5 coins buyers in stories, whom we will mark in our post and introduce them to everyone! Ready for glory?!
Subscribe to not miss the results of the draw: instagram.com/askfm
Lets celebrate today as a day of friendship We want to find cool guys for whom

+ 1 💬 message

read all

One of our first steps since the beginning of the war in Ukraine was to make sure that not a single dollar earned at ASK.fm won't be spent to support misinformation and Kremlin propaganda.

askfm’s Profile PhotoASKfm
We have already disabled any advertisement from all Russian publishers by now. None of our users won't see any ads served by Russian companies like Yandex and Mail.ru.
One of our first steps since the beginning of the war in Ukraine was to make

+ 10000 💬 messages

read all

У війні проти України ми воюємо на інформаційному полі.

askfm’s Profile PhotoASKfm
Станом на зараз ASKfm вже надіслав користувачам по всьому світу майже 6 мільйонів електронних листів про реальні обставини в Україні. Надсилання триває, бо ми вважаємо, що правду неможливо приховати жодним блокуванням соціальних мереж.
У війні проти України ми воюємо на інформаційному полі

Language: English