Rheira Namira Oreiro also answered this question with: "nangis manusiawi kok 💋"