Ask @attention_f:

Jak się czujesz z tym ze jesteś #22 w Polsce?

Szczerze to nijak, ponieważ wstając codziennie rano jestem w innych krajach na różnych pozycjach , czy to w Hiszpanii czy Turcji , w Polsce ranking nie jest dla mnie ważny bo ten profil nie jest tylko dla Polskich użytkowników 🐾
Honestly It's like, because getting up every morning I am in other countries in different positions, whether in Spain or Turkey, in Poland ranking is not important to me because this profile is not only for Polish users 🐾❤
*hug for all* 🐾

View more