@badass__pacifist

5⠀-⠀1⠀-⠀2

Ask @badass__pacifist

Sort by:

LatestTop

†⠀⠀tell me about your demons.

faithfuI__protector’s Profile Photoparanormal investigator
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀They⠀⠀⠀ʜᴀᴜɴᴛ⠀⠀me⠀⠀all⠀⠀the⠀⠀time
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀and⠀⠀⠀⠀⠀⠀don't⠀⠀⠀⠀⠀let⠀⠀⠀⠀⠀⠀me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────── ꜱʟᴇᴇᴘ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
tell me about your demons

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @the_recruiter

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We're⠀waiting⠀for ᴄᴏʟʟᴀᴘꜱᴇ in⠀the⠀cold
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀and⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴏɴᴇʟʏ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mirror
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────── ʀᴇꜰʟᴇᴄᴛɪᴏɴꜱ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2_ww6
therecruiter

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @the_recruiter

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀You're⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀not⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʟᴏɴᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We'll⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙʀᴀᴠᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀this
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────── ꜱᴛᴏʀᴍ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2ZTCB
therecruiter

Related users

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @bxss__lady

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀⠀can't⠀⠀⠀take⠀⠀⠀it⠀⠀⠀⠀ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴇᴠᴇʀʏ⠀⠀⠀⠀day⠀⠀⠀feels⠀⠀⠀like⠀⠀⠀⠀a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀────────────────────── ᴡᴀʀ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2SbrV
bxsslady

✉ ↳ : Czy Twoja postać byłaby zdolna do: zdrady, kradzieży, kłamstwa, zabójstwa. Uzasadnij swój wybór.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
Zdrady - owszem. Sky potrafił zdradzić swój oddział i przyjaciela w imię swoich własnych celów.
Kradzieży - bez problemu. Gdyby przymusiła go do tego sytuacja, to nie zawahałby się przed kradzieżą.
Kłamstwa - tak. Sky jest niemal nałogowym kłamcą, ukrywał swoje sekretne życie przez wiele lat, kłamiąc, że został "zresocjalizowany" w Internacie.
Zabójstwa - teoretycznie nie. Daję tutaj teoretycznie, bo nigdy nie byłby zdolny do zabójstwa niewinnej osoby, a jednocześnie jako Nieśmiertelny odbierał ludziom życia, bądź uczestniczył w tym procederze. Myślę, że byłby też zdolny do zabójstwa dla bliskiej osoby.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
Dziękuję za pytanie!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @SINNERVMAN

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Bare⠀⠀⠀my⠀⠀ꜱᴏᴜʟ⠀⠀and⠀⠀burn⠀⠀my
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀────────────────────── ɴᴀᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2TQTO
SINNERVMAN

♡♡♡

FACELESSIMMORTAL’s Profile Photo2⠀-⠀3⠀-⠀7
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀♡♡♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @FACELESSIMMORTAL

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀The⠀⠀⠀ꜰᴀɪᴛʜ⠀⠀⠀and⠀⠀⠀the⠀⠀⠀fighter
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Lighting⠀⠀⠀⠀up⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀streets,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀singing⠀⠀⠀⠀⠀for⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀ᴅᴀᴍɴᴇᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Confessing⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀choir
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Bury⠀⠀every⠀ʙᴇᴀꜱᴛ⠀and⠀we⠀are⠀born
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────── ᴀɢᴀɪɴ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2Ll
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2Mf
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
FACELESSIMMORTAL

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @the_recruiter

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Hold⠀⠀⠀⠀⠀⠀on⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴏᴘᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Take⠀⠀⠀⠀⠀back⠀⠀⠀⠀your⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴏᴜʟ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀And⠀⠀they⠀cannot⠀⠀ꜱᴛᴇᴀʟ⠀the⠀⠀light
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀that⠀⠀ꜱʜɪɴᴇꜱ⠀from⠀⠀who⠀you⠀⠀once
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────── ᴡᴇʀᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2S_8k
therecruiter

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @SINNERVMAN

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀The⠀⠀⠀⠀ɢᴏᴅ⠀⠀⠀does⠀⠀⠀not⠀⠀⠀exist,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀can⠀⠀⠀⠀⠀⠀not⠀⠀⠀⠀⠀⠀deny,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀That⠀my whole being ᴄʀɪᴇꜱ out for god.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀can⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀not
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀──────────────────── ꜰᴏʀɢᴇᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2SZ5U
SINNERVMAN

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @the_recruiter

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We're⠀⠀⠀waiting⠀⠀for⠀⠀ᴄᴏʟʟᴀᴘꜱᴇ⠀⠀in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀the⠀cold and⠀ʟᴏɴᴇʟʏ mirror⠀reflections.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴀʟʟ⠀⠀⠀you⠀⠀see⠀⠀⠀of⠀⠀the⠀⠀⠀world,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀you⠀⠀made⠀on⠀⠀your⠀ᴏᴡɴ⠀with⠀⠀no
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────── ᴍᴇʀᴄʏ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2RFLD
therecruiter

Szukasz jakiejś postaci?

Cześć!
Wątpię, żeby zjawił się ktoś z Futu.re, chociaż oczywiście każdego zainteresowanego przyjmę, wszystko wytłumaczę, wyjaśnię, wprowadzę w ten świat i pomogę się w nim obeznać.
Jeśli ktoś rzeczywiście chciałby spróbować swoich sił w tym temacie, to najchętniej szukałbym kogoś ze swojego oddziału, z naciskiem na Adama, ale mówiąc szczerze, to ucieszy mnie każda postać, dosłownie - każda. Z wielką chęcią napisałbym coś więcej w klimatach Futu.re.
Jeśli chodzi o inne klimaty, to raczej Sky wpasuje się w większość, jest dość elastyczny. Bardzo lubię klimaty postapo i coś niebawem się tutaj w tych klimatach pojawi, ale na dobrą sprawę jestem gotowy na większość rzeczy, jeśli w jakiś sposób mnie zainteresują. Lubię też wszelkie kryminały, horrory i mnóstwo innych rzeczy, raczej łatwo się ze mną dogadać i czymś zainteresować. Jestem przeważnie otwarty na większość rzeczy, dodatkowo wcale nie gryzę i oferuję wszelką pomoc, jeśli chodzi o odpisy. Wystarczy zagadać!
Dziękuję za pytanie.

View more

Kiedy nowości, Sky?

Cześć! Dajmy najpierw Collenowi ruszyć dvpę, żeby wrzucił swoją część pozostałych odpisów i wtedy ruszymy z nowościami, obiecuję! Nie zawiedziecie się, tak mi się wydaje. Obstawiam, że być może jakaś nowość pojawi się za jakiś tydzień, o ile dobrze pójdzie, niemal wszystko jest już przygotowane, tak więc proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości i ruszymy pełną parą, przysięgam! Będzie się działo, to mogę obiecać. Pomysłów mamy mnóstwo, jeszcze będziecie zaskoczeni! Dziękuję za pytanie!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @FACELESSIMMORTAL

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We⠀⠀learn⠀⠀from⠀⠀⠀all⠀⠀your⠀⠀ʜᴀᴛᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We⠀⠀are⠀⠀ʟᴏꜱᴛ⠀⠀in⠀⠀your⠀⠀mistakes,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Play⠀ᴏᴜʀ ʜʏᴍɴ for⠀the brand new⠀day,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀burned,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀──────────────────── ʟᴇᴀʀɴᴇᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2D7
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2EV
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2Fn
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2FI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2G7
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2GU
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2He
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2Ii
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2IT
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
FACELESSIMMORTAL

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀↪ @FACELESSIMMORTAL

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Here's⠀⠀to⠀the⠀⠀ʟᴏɴᴇʟʏ⠀ʜᴇᴀʀᴛꜱ⠀⠀and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀the⠀⠀⠀ones⠀⠀that⠀⠀never⠀⠀⠀change.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Here's⠀⠀to⠀the⠀ꜰᴀɪʟ⠀ꜱᴛᴀʀᴛꜱ⠀and⠀this
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀all⠀⠀⠀⠀⠀remains⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀⠀same.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We⠀⠀will⠀carry⠀on⠀without⠀the⠀lonely
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────── ʜᴇᴀʀᴛꜱ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R0a1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2QSl_
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2uR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2vs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2vY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2wv
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2xP
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2yb
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2BH
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2R2Cm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
FACELESSIMMORTAL

Dobrze Cię tu znów widzieć!!

Dziękuję bardzo! Jest mi niezmiernie miło, że ktoś tak się ucieszył z mojego (naszego) powrotu i jeszcze postanowił o tym napisać. To już w ogóle niesamowicie sympatycznie i utwierdzam się w przekonaniu, że dobrze było wrócić na stare (w sumie odświeżone) śmieci. Niebawem wlecą stare wątki, żeby nie zaczynać tak od niewiadomo skąd oraz pojawią się nowości - czekam na to mocno. Dobrze tu wrócić, dobrze znowu tu być. I dziękuję za wiadomość.

⠀⠀⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀With⠀all⠀that I⠀am,⠀I will⠀lift⠀my⠀voice
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀To⠀⠀⠀⠀⠀start⠀⠀⠀⠀this⠀⠀⠀⠀ʀᴇᴠᴏʟᴜᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀It⠀starts⠀today,⠀and⠀it⠀starts⠀with⠀ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Silent⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀no
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────── ʟᴏɴɢᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Withallthat IamI

Language: English