Hồi đó người ta theo tôi 1 khoảng thời gian khá lâu nhưng tội lại không cảm nhận được rồi đến 1 hôm họ xoa đầu tôi rồi che mưa cho tôi rồi tôi giận họ chở tôi đi ăn rồi tôi cũng vì thế mà đồng ý nhưng 1 lần họ chở tôi đi chơi về thì chúng tôi cãi nhau họ bảo chúng ta không hợp,thế giờ tôi nên làm gì

Nếu bạn có ý với người ấy rồi thì thử 1 lần làm lành với người ta ,xem mọi thứ có tốt đẹp nên hay không.Nếu không tốt đẹp thì nên đừng lại nhé bạn <3

View more