Thích người ta mà không dám nói vì người ta thậm chí còn chả biết mình là ai :) :)

Mình hiểu cảm giác này:)) ôi sao mà khổ tâm qúa =)

View more