Ai có chuyện ma gì hay hay không kể tui nghe với

Trần Thái San
Chuyện ma là:"rất đáng sơ....̣ trong một đêm đi trên đường tôi và ny tôi gặp 1 con ma nó doạ nyêu tôi sợ quá̀ người yêu tôi ôm lấy tôi trong sợ hãi, lúc đó máu anh hùng của tôi nổi lên doạ cho con ma kia chạy mất =)))

View more