Các m tỏ tình với crush như thế nào?

Yêu thì cứ mạnh dạn mà tỏ tình làm quen thôi.ngại cái gì ,lớn rồi còn trẻ trâu đâu mà sợ =)))

View more