#017 Tặng bạn bài hát nè, mình thích bài này lắm, nghe Drop giống của Alan vãi ra (^^). https://youtu.be/JH9QKniJ_-4 Bạn có thể gửi lại một bài hát bạn thích (không bắt buộc nhé!). Các bài hát mình gửi và gửi lại cho mình được lưu tại đây: https://tinyurl.com/cmso001

Carrot
Cảm ơn món quà của bạn <3.nhạc hay lắm mình sẽ luôn ủng hộ bạn

View more