Ask @balzani:

What can you do to make this world a better place?

not use ask.fm

View more

Prosit! Diska ta vera!! Alija winning song!!

Thanks :) naprezza :) avolja ma nafx min int hehe :)

View more

Int dak li tkanta Int kont hemm?

Iva

View more

How many times a day do you visit Ask.fm?

not much

View more

kem hadt gost li int ma intaziltx al tal vodafone, qas haq adt titkarrab al likes.

kemm qed niehu gost narak tghir u tindanna fuq ask.fm :P

View more

int gay. aqbad u ajdila lit tfajla.

ajdila int filkaz la daqsekk cert haha

View more

vera bnidem kisah, tipretendija, trid tamila li tifem fkollox, iddejjaq lin nies, tizzattat fkollox. pff.

jekk tahseb li tifem iktar minni ibda tbassas int :)

View more

Do you like your name?

yes :) but would have preferred my surname to be Balzan :P

View more

If you could invent one thing to make your everyday life easier, what would it be?

something that solves all the problems i have :P

View more

Which celebrity would you like to spend a day with?

Cheryl cole :P

View more

hadta ir risposta aaa baghall!!!!

le hij :P ir-risposta tittiehed issa kif jghaddi z-zmien kollu u naraw min verament kellu ragun :P Baghla ommok bdw :P

View more

Im your fan :P

fan biss? :P :P

View more

What is the most beautiful language?

Maltese :P ovvjament :P

View more

What movie inspires you?

i dont like movies :P

View more

What time do you usually wake up in the morning?

at the moment i have no fixed time to wake up :P

View more

which are the best song of eurovision 2013 ta malta?

Loverdose, Ultraviolet, When it's Time

View more

xi tejdli fuq il-500 euros li ha gonzi u smart city?

Gonzi rega waqqafom il-500 ewro zieda... u kien zball vera imma tal-inqas induna bl-izball u waqqafha... u smart city nghidlek li minghira nholqu xorta 20,000 impjieg... u la tinfetah kollha jinholqu izjed :P

View more

Viva Gonzi taghna ;)!!

What do you think is the most difficult sport?

i find all sports difficult haha

View more

Gay?

le sorry hij jkolli niksirlek qalbek ... ax tant kemm ilek issaqsini dil-mistoqsija li qed nibda nahseb li xi wiehed interessat fija...

View more

alura ommok ha tibda tuz ail waching machine bil lejl?

diga tuzahha bil-lejl, ax umbad kemm tonxor xhin tqum filghodu :P

View more

Xtahseb dwar il gays? jizzewgu? jadottaw?

ma nsib xejn kontra l-fatt li jizzewgu... u nemmen li jekk jaddottaw it-tfal, ha jkunu jhobbuwhom u jtuhom dak kollu jkollu bzonn... imma nahsbe li ghalissa l-poplu Malti ghadu mhux matur bizzejjed biex naghtu din il-facilita lil koppja gay, u sfortunatament nemmen li t-tfal ibatu, mhux minhabba l-genituri gay, imma minhabba s-socjeta

View more

MISSEK TISTHI MA TOGBOKX TA MARILENA

heqq kulhadd ghandu gosti differenti :P min gosti tajbin bhal tijaj :P u min gosti hziena bhal tijak :P

View more

Next