Ask @banlang14skull:

Related users

คุณให้เงินขอทานตามถนนหรือเปล่า?

ให้เฉพาะตอนอยู่กับแฟน ถ้าเค้าบอกเราก็ให้ถ้าไม่บอกก็ไม่ให้ เคยให้ไปตอนไม่มีแฟนอยู่รู้สึกโง่จับจิต

View more

ทำไมบางคนถึงมีความสุขกับชีวิตแต่บางคนไม่มี?

เพราะความสุขที่คนต้องการไม่เหมือนกัน มีความสามารถในการหาได้ไม่เหมือนกัน มึความแน่วแน่แตกต่างกัน

View more

Next