Trần Lâm Minh Nghĩa also answered this question with: "cr em dùng phương pháp dự phòng í. Nữa chia tay thằng kia coi chừng chọn em làm phương án dự phòn..."

The answer hasn’t got any rewards yet.