29.07.2018

Mấy hôm trước, em m có đến nhà t chơi. Thấy nó, t lại nhớ tới m hồi đó ghê. Nói chuyện một hồi rồi tự dưng nó nói:”Chừng nào anh hai em về, chị nhớ lại nhà em thăm anh hai nhe!” Cơ mà lúc đầu cũng vui vui, xong suy nghĩ lại thì thấy buồn cười. Gặp nhau ngoài đường chả thèm hỏi thăm một câu, cười một cái xã giao mà đến thăm cái nổi gì??
Lâu ngày không gặp rồi cũng thành không quen.
Người tưởng chừng thân thiết đó giờ thành người lạ.
D-40

The answer hasn’t got any rewards yet.