Nguyễn Thị Bích Trâm also answered this question with: "Hết người này còn người khác mà bạn ♥"

The answer hasn’t got any rewards yet.