4 năm cấp hai của bạn là gì?

- Là 4 năm tui vẫn ko quen ai
- Là mấy lần đi diễn văn nghệ với tụi bạn trong lớp
- Là lúc khóc sướt mướt vì điểm KT hoá :))
- Là 4 chuyến đi chơi nhiều kỉ niệm với lớp
- Là lần đầu tiên biết thế nào là viết kiểm điểm
- Và kỉ niệm trong 4 năm đều không có cậu

The answer hasn’t got any rewards yet.