Tao mệt lắm r:( bọn mày để yên cho tao sống được ko? Lớp trưởng cũng là người mà:( bọn mày giỏi r thì làm việc gì cũng đừng để t trách nhiệm chứ:( hai năm nay bao nhiêu chuyện xảy ra r:( lớp à:( để thanh xuân của tao được yên đi:(

Nghe sao buồn thế, giống tui quá huhu! Có người chung cảnh ngộ rồi, bắt tay cái nào🤝🤝
Nguyễn Thị Bích Trâm also answered this question with: "@zoity2716 cho bạn đó vài ý kiến đi =))"

The answer hasn’t got any rewards yet.