Người ta thích mình mà lại không dám tỏ tỉnh, làm mình cứ đợi hoài đợi hoài gần 4 tháng rùiii.... nhiều khi tự hỏi: “Mình đang tự ảo tưởng về mối quan hệ này à?” 4 tháng ấy làm mình cũng dần thích người ta☹️ Mọi người nghĩ mình nên tiếp tục chờ đợi hay dừng lại ở đây?😔

Nếu cậu là con gái thì hãy cứ giữ tình cảm của mình đi, đừng tiết lộ cho ai biết, hãy cứ vui vẻ.
Còn nếu cậu là con trai thì làm ơn đi nói cho người ta biết giùm cái.
Chuyện gì chứ tỏ tình là việc của con trai mà.
Ohhhh :))) also answered this question with: "Nếu mà cậu đã thích bạn kia thì mọi người có khuyên là nên dừng lại thì cậu vẫn tiếp tục thôi. Nế..."