@beethanh28

jessie.k

Bạn hãy cầm lên 1 quyển sách mà bạn thích, lật trang 20 dòng thứ 2, ghi câu đó ra. Câu đó sẽ là tiên đoán về tương lai của bạn.

wxysys’s Profile PhotoWX Ysys
sách vở,những cuốn sách tiết lộ với cậu bao
BÍ MẬT VỀ TOÁN HỌC,HOÁ HỌC,VẬT LÍ,THÌ MIX yên vị bên chân Max...
(Dòng in đậm là dòng thứ 2)
*Trang số 20 của truyện “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó”- Luis Sepúlveda
Bạn hãy cầm lên 1 quyển sách mà bạn thích lật trang 20 dòng thứ 2 ghi câu đó ra
❤️ Likes
show all
anhminh7120’s Profile Photo Lunaaaaaaax’s Profile Photo virodekosho’s Profile Photo MinNgo2104’s Profile Photo ragaddaradkh7’s Profile Photo xxmargaret__’s Profile Photo beethanh28’s Profile Photo

What others replied to:

Bạn hãy cầm lên 1 quyển sách mà bạn thích, lật trang 20 dòng thứ 2, ghi câu đó ra. Câu đó sẽ là tiên đoán về tương lai của bạn.

show all (5)

Language: English