Ask @biach9:

Some beautiful lines?? 💯

Arshad Jillani
Jahan roza e pak e khairul wara hain,
Wo jannat nahi hai toh, phir aur kya hai.

Kahan mai kahan ye Madine ki galiyaan,
Ye kismet nahi hai toh, phir aur kya hai.
💖
Mohammad ki azmath ko, kya poochhte ho,
Ke wo sahib e taha, qosain thaire.
💝
Bashr ki sar e arsh, mehmaan awaazi,
Ye azmat nahi hai toh, phir aur kya hai.

Jo aasi ko kamli me, apni chhupaale,
Jo dushman ko bhi zakhm, khaakar dua de.
💖
Ise aur kya naam, dega zamaana,
Ye rehmat nahi toh, phir kya hai.
💝
Kahan mai kahan ye madine ki galiyaan,
Ye kismet nahi hai toh, phir aur kya hai.
💐

View more

Next