@bibadboygif

Trần Bảo Ngọc

What others replied to:

Được cr nhắn tin mà nó lạ lắm mọi người, tui biết ảnh mới hai tuần mà giờ nhắn tin hỏi quen không, trong khi đã tìm hiểu gì nhau đâu. Ảnh 99 t 2k3, rén ghê á.

show all (8)

😁😁mik 2k4 nhắn tin với 1 anh 98 nè. Lạ lùng ghê gớm. Chỉ đơn giản là anh đó làm mộc cho nhà bác mik. Cái rồi hỏi ra mới biết fb và nhắn tin 😶😶ài

Language: English