Ask @bienquangcaovanaad356:

Biển quảng cáo là những tấm áp phích lớn được đặt trước cửa hàng, công ty, hay trên những đoạn đường cao tốc. Mục đích của những tấm biển này là giúp khách hàng dễ dàng nhìn thấy công ty, cửa hiệu của bạn. Đây là một hình thức quảng bá hình ảnh , thương hiệu rất được ưa chuộng. http://bit.ly/2rf8mZ9

Next