necə yani?

Öləcəyini unutmayan insan saniyəsini belə dəyərli yaşayandır.