Tim muốn sập ask

A còn chục nik phụ nữa
để vô like hết mới sập chớ :3
#Mèo

Má đc luôn á hả

Chưa biết nữa
Nhưng nếu like nhiều thì sập đt e thôi 😀

Ủa tạo acc phụ chi nhìu d

Có acc fb phụ để làm vc nên cứ đăng nhập= fb là đc á :"))
#meow