D a thức tiếp đi :>

Sao e vô tình qué dị

E đâu có vô tình đâu nhỉ? Trước h vẫn thế mà

Chỉ là a kh biết thôi 😂