huhu chiều nay e đi bấm r mà thấy hơi lo :((((

Đừng lo quá , cứ thả lỏng đi rồi sẽ kh thấy đauuu