Ask @blood_princess_:

Opowiedz mi o swoich koszmarach.

MULTI FANDOM; DODATEK OFF
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mój koszmar...
powracam do Bułgarii, do rodzinnego domu, który musiałam opuścić. Od drzwi, dochodzi do mnie zapach krwi, którą daje się wyczuć w całym pomieszczeniu. Za drzwiami widzę swoją matkę, matkę, która kiedyś, była mi najbliższą osobą, leży martwa, cała we krwi z rozszarpanym gardłem, a na przeciwległej ścianie... wisi przebity swoim mieczem - mój ojciec. Zabrał mi córkę, należało mu się, jednak czuję jak moje serce pęka na milion kawałków. Koszmar, ten wracał nieraz, nie dwa razy, ten widok mam przed oczami. I strach, strach, że moja córka mogła zostać ofiarą Niklausa, kiedy nie znalazłam jej w rodzinnej miejscowości. W tym momencie, wiedziałam, że nie mogę liczyć na nikogo, a zdana jestem tylko na samą siebie.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A teraz, zapomnij o wszystkim, o czym Ci powiedziałam. W innym razie, z wielką chęcią Cię zabije.

View more

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ’ᵛᵉ ˢᵖᵉⁿᵗ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ᵗᶦᵐᵉ ʳᵘⁿⁿᶦⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃⁿᵈ ˡʸᶦⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʲᵘˢᵗ ᵗᵒ ˢᵘʳᵛᶦᵛᵉ ᵗʰᵃᵗ ᴵ ᵈᵒⁿ’ᵗ⁻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ’ᵐ ˢᵗᵃʳᵗᶦⁿᵍ ᵗᵒ ᵇᵉˡᶦᵉᵛᵉ ᵐʸ ᵒʷⁿ ˡᶦᵉˢ

View more

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᵘᵐᵃⁿᶦᵗʸ ᶦˢ ᵃ ᵛᵃᵐᵖᶦʳᵉ'ˢ ᵍʳᵉᵃᵗᵉˢᵗ ʷᵉᵃᵏⁿᵉˢˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁿᵒ ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ʰᵒʷ ᵉᵃˢʸ ᶦᵗ ᶦˢ ᵗᵒ ᵗᵘʳⁿ ᶦᵗ ᵒᶠᶠ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶦᵗ ᵗʳᶦᵉˢ ᵏᵉᵉᵖᶦⁿᵍ ᶦᵗˢ ʷᵃʸ ᵇᵃᶜᵏ ᶦⁿ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵒᵐᵉᵗᶦᵐᵉˢ ᴵ ˡᵉᵗ ᶦᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᵒʷ ᵗʰᵉ ʰᵉˡˡ ᵈᶦᵈ ʷᵉ ʷᶦⁿᵈ ᵘᵖ ˡᶦᵏᵉ ᵗʰᶦˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ʷʰʸ ʷᵉʳᵉⁿ'ᵗ ʷᵉ ᵃᵇˡᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀᵒ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ˢᶦᵍⁿˢ ᵗʰᵃᵗ ʷᵉ ᵐᶦˢˢᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ᵗʳʸ ᵗᵒ ᵗᵘʳⁿ ᵗʰᵉ ᵗᵃᵇˡᵉˢ
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-19

View more

⠀⠀⠀

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ⁿᵒᵗ ᵈᵉᵃᵈ ʲᵘˢᵗ ᶠˡᵒᵃᵗᶦⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵛᵉ ᵗʳᶦᵉᵈ ᵗᵒ ʰᶦᵈᵉ ᵐʸ ˢᶜᵃʳˢ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ⁿᵒᵗ ˢᶜᵃʳᵉᵈ ʲᵘˢᵗ ᶜʰᵃⁿᵍᶦⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴿᶦᵍʰᵗ ᵇᵉʸᵒⁿᵈ ᵗʰᵉ ᶜᶦᵍᵃʳᵉᵗᵗᵉ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵈᵉᵛᶦˡᶦˢʰ ˢᵐᶦˡᵉ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵐʸ ᶜʳᵃᶜᵏ ᵒᶠ ˢᵘⁿˡᶦᵍʰᵗ ᵒʰ ⠀
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-17

View more

⠀⠀⠀

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ⁿᵒᵗ ˢᵗʳᵒⁿᵍ ᵉⁿᵒᵘᵍʰ ᵗᵒ ˢᵗᵃʸ ᵃʷᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵃⁿ'ᵗ ʳᵘⁿ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʲᵘˢᵗ ʳᵘⁿ ᵇᵃᶜᵏ ᵗᵒ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴸᶦᵏᵉ ᵃ ᵐᵒᵗʰ ᴵ'ᵐ ᵈʳᵃʷⁿ ᶦⁿᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ᶠˡᵃᵐᵉ ⠀⠀⠀⠀
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-15

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴺᵒʷ ᴵ ᶜᵃⁿ'ᵗ ˢᵗᵃʸ ᵇᵉʰᶦⁿᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵃᵛᵉ ᵐᵉ, ᶠʳᵒᵐ ʷʳᵉᵃᵏᶦⁿᵍ ᵐʸ ᵛᵉⁿᵍᵉᵃⁿᶜᵉ ᵘᵖᵒⁿ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀᵒᵒ ᴷᶦˡˡᶦⁿᵍ ᵐᵒʳᵉ ᵗʰᵃⁿ ᴵ ᶜᵃⁿ ᵗᵉˡˡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-13

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴱᵛᵉⁿ ᵗʰᵒᵘᵍʰ ʷᵉ'ʳᵉ ᵍᵒᶦⁿᵍ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᶦᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴶᵘˢᵗ ᵏⁿᵒʷ ᵗʰᵃᵗ ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ ᵈᶦᵉ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉ ᵈᶦˢᵗᵃⁿᶜᵉ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵗᶦᵐᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ᵘˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵᵗ'ˡˡ ⁿᵉᵛᵉʳ ᶜʰᵃⁿᵍᵉ ᵐʸ ᵐᶦⁿᵈ, 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᵇᵃᵇʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ ᵈᶦᵉ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-11

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ'ˡˡ ˢᵉᵉᵏ ʸᵒᵘ ᵒᵘᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠˡᵃʸ ʸᵒᵘ ᵃˡᶦᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴼⁿᵉ ᵐᵒʳᵉ ʷᵒʳᵈ ᵃⁿᵈ ʸᵒᵘ ʷᵒⁿ'ᵗ ˢᵘʳᵛᶦᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ᴵ'ᵐ ⁿᵒᵗ ˢᶜᵃʳᵉᵈ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ˢᵗᵒˡᵉⁿ ᵖᵒʷᵉʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵉᵉ ʳᶦᵍʰᵗ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ʸᵒᵘ ᵃⁿʸ ʰᵒᵘʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-09

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵂᵉ ʰᵃᵛᵉ ⁿᵒ ᵖᵃˢᵗ ʷᵉ ʷᵒⁿ'ᵗ ʳᵉᵃᶜʰ ᵇᵃᶜᵏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴷᵉᵉᵖ ʷᶦᵗʰ ᵐᵉ ᶠᵒʳʷᵃʳᵈ ᵃˡˡ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵗʰᵉ ⁿᶦᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ᵒⁿᶜᵉ ʷᵉ ˢᵗᵃʳᵗ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵗᵉʳ ᶜˡᶦᶜᵏˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ᶦᵗ ᵍᵒᵉˢ ʳᵘⁿⁿᶦⁿᵍ ᵃˡˡ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵗʰᵉ ⁿᶦᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵁⁿᵗᶦˡ ᶦᵗ ᵉⁿᵈˢ ᵗʰᵉʳᵉ ᶦˢ ⁿᵒ ᵉⁿᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-07

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢʰᵉ ᵍᵒᵗ ᵇˡᵒᵒᵈ ᶜᵒˡᵈ ᵃˢ ᶦᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ᵃ ʰᵉᵃʳᵗ ᵐᵃᵈᵉ ᵒᶠ ˢᵗᵒⁿᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴳᵒᵗ ᵃ ᵗᵒᵘᶜʰ ˡᶦᵏᵉ ᵃ ᵗʰᵒʳⁿ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢʰᵉ'ˢ ᵗʰᵉ ᶠᶦʳᵉ ᶦⁿ ᵗʰᵉ ˢᶦⁿ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢʰᵉ ᶜᵃⁿ ᶜʳᵘˢʰ ᵉᵛᵉʳʸ ʰᵒᵖᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴳᵒᵗ ʰᵉʳ ʰᵉᵉˡˢ ˢᵗᵒᵐᵖᶦⁿ' ᵈᵒʷⁿ ʸᵒᵘʳ ᵗʰʳᵒᵃᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢʰᵉ ᵍᵒᵗ ᵗʷᵒ ˡᶦᵗᵗˡᵉ ʰᵒʳⁿˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✝
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴹᵃʸᵇᵉ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ᴷᵃᵗʰᵉʳᶦⁿᵉ ᵃᵗ ᵃˡˡ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰᶦᵈ ᶦᵗ ᵉᵛᵉʳ ᵒᶜᶜᵘʳ ᵗᵒ ʸᵒᵘ ᵗʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ⁿᵒ ᶦᵈᵉᵃ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷʰᵒ ᴵ ʳᵉᵃˡˡʸ ᵃᵐˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✝

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

@damondamons
⠀. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⁿᵉᵉᵈ ᶦᵗ, ᵗʰᵃᵗ'ˢ ᶠᵒʳ ˢᵘʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ ʳᵉᶜᵉᶦᵛᵉ, ᵇᵘᵗ ᵃˡʷᵃʸˢ ʷᵃⁿᵗ ᵐᵒʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀᵃᵏᵉ ᶦᵗ ᶠᵒʳ ᵍʳᵃⁿᵗᵉᵈ, ᵗʰᶦˢ ˡᶦᶠᵉᵗᶦᵐᵉ ᵃⁿᵈ ʷʰᵃᵗ'ˢ ᵘᵖ ᵃʰᵉᵃᵈ
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-05

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

@damondamons
⠀. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬˡˡ ᵗʰᵉˢᵉ ʸᵉᵃʳˢ ᴵ ᵇᵉᵍᵍᵉᵈ ᶠᵒʳ ᵛᵉⁿᵍᵉᵃⁿᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴬⁿᵈ ʷᵃˢ ᵒⁿˡʸ ˡᵉᶠᵗ ʷᶦᵗʰ ʷᵃⁿᵗᶦⁿᵍ ᵐᵒʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴮᵘᵗ ᴵ ᶜᵃⁿ'ᵗ ᵇᵉ ʷʰᵒˡᵉ ᵘⁿᵗᶦˡ ᴵ ˡᵉᵗ ᵃˡˡ ᵗʰᶦˢ ᵃⁿᵍᵉʳ ᵍᵒ
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-03

View more

#.

@damondamons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀вαвч, í'm α ѕσcíσpαth
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ѕwєєt ѕєríαl kíllєr σn α wαrpαth
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
_________________________________________________
https://justpaste.it/damon-katherine-01

View more