@boomin5512

Đức Thành

Latest answers from Đức Thành

chắc chắn ngã luôn ý :((((

Nhưng mà cứ giữ trong lòng mãi như thế???
Chỉ thêm mệt thôi

Tớ chắc chắn là ngã thì sao ;;_

Thì... t cũng k biết nữa
Nhưng dù gì cũng nên thử một lần.
Biết đâu được??? Nghĩ về hướng tích cực đi nàooooo

Language: English