@boomin5512

Đức Thành

Latest answers from Đức Thành

chắc chắn ngã luôn ý :((((

Nhưng mà cứ giữ trong lòng mãi như thế???
Chỉ thêm mệt thôi

;;_ rất khó ;;_ tính tớ hướng nội ;;_

Vậy cậu muốn mất đi người mình thương chứ???
Mình khuyên cứ tỏ tình thẳng. K có gì phải sợ cả
Một ăn cả ngã về k

Language: English