‘ตอนเด็กๆเคยคิดว่าคนเลิกกันเพราะมือที่สาม แต่พอโตมาก็รู้ว่าไม่ใช่แค่มือที่สามที่ทำให้ความสัมพันธ์จบลง’ โบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับขคนี้

มีเปนล้านเหตุผล5555