Ask @boyprodepzai98:

Mình ở với ông bà dì và làm công việc tại đây luôn. Họ không cho mình bước chân ra khỏi nhà đi chơi hay giao lưu với bạn bè suốt ngày bắt mình ở nhà. Rồi bà dì đó già rồi nên rất khó hay cằn nhằn. Mình nói đến thì nói ra ngoài sẽ hư hỏng, muốn tốt cho mình. Mình mệt mỏi lắm. Giờ làm gì bây giờ?

Chịu khó làm cho giỏi mà ra ở riêng thôi b à

View more

Next