Ask @breakallrulez:

Break All Rules
Latest answers

bao giờ anh cưới? :v

Phạm Duy Khánh

đang lên kế hoạch

View more

ptt cái trước là j đới?

tên ng hỏi, đoán thế, nếu đúng :-)

View more

yêu đê.:P

ok. đang yêu ác liệt ấy chứ. ptt

View more