@buiphuongg

Bùi Bích Phương

What others replied to:

chia tay mà không buồn, nghĩa là thời gian qua không hề yêu ;((

show all (10)

Language: English