@buiphuongg

Bùi Bích Phương

What others replied to:

Nhà anh có 1 vườn cau, nhà em có một vườn trầu, chiều chiều anh sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em

show all (3)

Language: English