Linh Trang also answered this question with: "Câu này nyc mình hay hát lắm nè :(("