Ask @caritism:

nguoi ta nói với mình rằng khi nào mình hết thích họ, bọn mình sẽ gặp nhau. đến thời điểm hiện tại mình mới nhận ra rằng họ cũng chỉ đuổi khéo mình thôi, vì ngay từ đầu họ biết rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ rồi, chả ai nói thích mà từ bỏ dễ dàng cả, mình hiểu rồi. haha, nguha :)

Có nghĩa là không bao giờ gặp, cũng chỉ dừng lại ở thích đơn phương :) xin lỗi nhưng nguthat:)) t gần như thế:)))

View more

Next