Thật?😃😃😃😃

Thật. Nhưng không phải t😊

Ôi dời_._

Thì m chỉ hỏi là có ai không thôi mà mày có hỏi là:" Bạn có học PVF không?" đâu

Tao thích mấy anh zai PVF :)

Haha😅 t cx thích mấy anh đá bóng giỏi😍

Mày là người đầu tiên và có lẽ là người duy nhất biết PVF là gì trong số những người rep Shoutout này:)

Haha T siêu thật😀

Cnos toàn "PVF là j" :))))))))

Mà mày ở chỗ nào

T ở Ecopark:))

T ở Văn Giang. Hay add face đi m

K thấy

Ấn vào link đấy nó không hiện ra à