Ask @ceongot123:

Em không hề thích việc anh nhắn tin với người con gái khác và sau đó phải xóa ib để em không đọc được,vì sao? Vì sợ em ghen ư? Điều đó em biết, nhưng em không muốn đề cập đến, em đã quá quen với việc này :), em không hề muốn anh làm như vậy, đừng làm em mất niềm tin hơn ở anh nữa được khô

Xẻo bỏ mẹ cò n đi là vừa :v

View more

Next